Go Negosyo Summit

AddThis

Dinaluhan ng mga mag-aaral ng HRA

ni Paul Simon Hernandez

Noong Setyembre 23, 2011, ang mga mag-aaral sa ika anim na baitang, ikatlo at ikaapat na taon ay pumunta sa World Trade Center para sa Go Negosyo Summit. Nagkaroon sila ng pagkakataong makilala ang mga taong nagtagumpay sa larangan ng negosyo. Ilan sa kanila ay sina Bo Sanchez, Roselle Ambubuyog, at Henry Tenedero. Bawat tagapagsalita ay nagbahagi ng kani-kanilang kuwento ng buhay, mga pagsubok na kanilang pinagdaanan bago nila maabot ang hinahangad na tagumpay. Ang layunin ng Go Negosyo Summit ay maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga mag-aaral na naghahangad na maging negosyante sa hinaharap. Mababanaag ang ngiti at saya sa mga mata ng bawat mag-aaral sa kaalamang kanilang natutunan.

Google Map

Contact Details

St. Joseph Ave. corner Naga Road, Pulanglupa Dos,
Las Piñas City, 1740

Telephone:
(632) 820-8019 / 825-2027
Facsimile:
(632) 820-2723

HOLY ROSARY ACADEMY OF LAS PIÑAS CITY
KEY OFFICES - DIRECTORY

OFFICE OF STUDENT AFFAIRS / GUIDANCE OFFICE
(632) 881-6708

REGISTRAR’S OFFICE
(632) 881-6806

PRINCIPAL’S OFFICE
(632) 881-3667

Email: holyrosaryacademylpc@yahoo.com

Like us on Facebook!